ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ


  • ಮನೆ
  • /
  • ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ ಸದಸ್ಯರು / ಸಿಬ್ಬಂದಿ
ಡಾ.ಅಂಜನಾ ಬಿ ರಾಮ್

ಡಾ.ಅಂಜನಾ ಬಿ ರಾಮ್

ಸ್ಪೀಚ್ ಪೆಥಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ, ವಾಕ್ ಭಾಷಾ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ

ಇಮೇಲ್: anjanaram@aiishmysore.in

ಫೋನ್ ಕಛೇರಿ: 2502535

  • ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಿ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ಸ್